דו"חות ופרסומים של ראמ"ה

מאז הקמתה, פרסמה ראמ"ה מאות דו"חות המסכמים מהלכים מחקריים שונים: מחקרים בינלאומיים, מבחנים וסקרים ארציים, הערכות תוכניות ורפורמות וניתוחי נותנים.

swipe
swipe
מבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצי
מבחן ארצי
אוריינות שפה בקרב תלמידי כיתות ד‘ וח‘: תמונת מצב - תשפ"ג
08/2023
לקריאה
הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: שנה"ל תשפ"א
01/2023
לקריאה
הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: תשפ"ב
01/2023
לקריאה
מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי
מחקר בין-לאומי
מחקר פירלס 2021: אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד‘
05/2023
לקריאה
מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי
מחקר בין-לאומי
פיזה 2022: אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה - תמונת מצב תלמידים בני 15
12/2023
לקריאה
swipe
swipe
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה

כל הפרסומים והדוחות

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
מחקר בין-לאומי
פירלס 2016: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה 2012: אוריינות בקרב תלמידים בני 15 במדעים, בקריאה ובמתמטיקה, בפתרון בעיות ובאוריינות פיננסית
מחקר בין-לאומי
פירלס 2001: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'
מחקר בין-לאומי
מחקר טימס 2007 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים
הערכת תוכנית
הקטנת כיתות במערכת החינוך - הערכה מעצבת של רפורמת הכיתה הקטנה בשנה"ל תשע"ו (בכיתות א') ותשע"ז (בכיתות ב')
הערכת תוכנית
תוכנית מרום בעיני מנהלי בתי הספר והמפקחים: תשע"ח
הערכת תוכנית
הכנסת תוכניות חיצוניות לבתי הספר: הערכת יישום המדיניות לשילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך בשנה"ל תשע"ו - פעימה 2
הערכת תוכנית
תפיסות ועמדות המנהלים כלפי תקצוב דיפרנציאלי ותוכנית מרום (תשע"ז)
הערכת תוכנית
הערכת רפורמת סייעת שנייה בגני ילדים - תשע"ח
הערכת תוכנית
הערכת המודל לתקצוב דיפרנציאלי ותוכנית מרום - תשע"ו
הערכת תוכנית
הערכת ועדות מלוות בניהול עצמי - תשע"ז
הערכת תוכנית
הערכת העמדות כלפי הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות ע"י משרד החינוך – שנה"ל תשע"א - פעימה 1
הערכת תוכנית
שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית המערכתית למידה משמעותית: תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים (תשע"ד-תשע"ה)
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בבתי הספר תשע"ד
הערכת תוכנית
למידה משמעותית: דיווחי תלמידים (תשע"ד-תשע"ו)
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית הלאומית למצוינות במתמטיקה - תשע"ו
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית 'למידה משמעותית' - תשע"ז
הערכת תוכנית
הערכת רפורמת סייעת שנייה בגני ילדים - תשע"ו
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית מתמטיקה תחילה - תשע"ה
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בבתי הספר תשע"ה
הערכת תוכנית
הערכת רפורמת סייעת שנייה בגני ילדים - תשע"ז
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית הלאומית למצוינות במתמטיקה - תשע"ז
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בבתי הספר תשע"ו
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 - תשע"ה
הערכת תוכנית
תוכנית אזורי בחירה מבוקרת - בדיקת אפקטים - תש"ף
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בגני הילדים תשע"ה
הערכת תוכנית
תוכנית בתי הספר של החופש הגדול קיץ תשע"ד
הערכת תוכנית
התוכנית אזורי בחירה מבוקרת תשע"ד
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בגני הילדים תשע"ד
הערכת תוכנית
תוכנית בתי הספר של החופש הגדול קיץ תשע"ו
הערכת תוכנית
תוכנית בתי הספר של החופש הגדול קיץ תשע"ה
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בבתי הספר תשע"ג
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית צילה בגני הילדים תשע"ו
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" תשע"ה
הערכת תוכנית
חינוך טכנולוגי ברוח ישיבתית - תשע"ו - דוח מחקר איכותני
הערכת תוכנית
אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית - דיווחי חניכים בפנימיות תשע"ט
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" תשע"ז
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבתי-ספר) בשנה"ל תשע"ח
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית 'תיכון אקדמי מקוון' - שנה"ל תשע"ט
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" תשע"ו
הערכת תוכנית
בשבילי הזיכרון: ממצאי מחקר הערכה בשנה"ל תשע"ט
הערכת תוכנית
רפורמת עוז לתמורה: תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנת הלימודים תשע"ד - דוח המחקר האיכותני
הערכת תוכנית
דוח הערכת תוכנית "תומכי חינוך והוראה - שנה"ל תשע"ט
הערכת תוכנית
דוח הערכת התוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" - תשע"ח
הערכת תוכנית
פיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה – דיווחי מנהלים (תשע"ז, תשע"ט)
הערכת תוכנית
קליטת מורים חדשים בבתי הספר על פי דיווחי מנהלים ומורים (תשע"ז, תשע"ט)
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית תשע"ו
הערכת תוכנית
דוח הערכת תוכנית מב"ר – תשע"ז
הערכת תוכנית
החסמים הפוגעים ביכולת המנהלים להוביל את בית הספר באופן מיטבי - תשע"ט