מבחני וסקרי ראמ"ה

ראמ"ה הפעילה בעשרים השנים האחרונות קרוב ל-100 מבחנים וסקרים ארציים בכ-3,000 בתי ספר בישראל. כאן ניתן להוריד את כלי ההערכה השונים ולהשתמש בהם.

ארכיון

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

שנת העברת המבחן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

קהל יעד

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תחום התוכן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

סדרת מבחנים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מתאים לכיתה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ה

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ו

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ב

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ג

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"א

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ע

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ג

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ב

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"א

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ע

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ו

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

מתמטיקה לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

מתמטיקה

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ו

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

אנגלית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

אנגלית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תש"ף

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם ערבית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ט

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם ערבית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ח

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם ערבית לכיתה ה'

שנת העברת המבחן

תשע"ז

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

מיצ"ב

מתאים לכיתה

כיתות ה'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשפ"ג

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ג

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'

שפת-אם עברית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ב

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'

שפת-אם עברית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשפ"ב

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ב

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'

שפת-אם עברית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ג

קהל יעד

דוברי עברית

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשפ"ג

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם עברית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ג

קהל יעד

הציבור החרדי

תחום התוכן

שפת-אם עברית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'

שפת-אם ערבית לכיתה ח'

שנת העברת המבחן

תשפ"ב

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ח'

שפת-אם ערבית לכיתה ד'

שנת העברת המבחן

תשפ"ב

קהל יעד

דוברי ערבית

תחום התוכן

שפת-אם ערבית

סדרת מבחנים

אסי"ף

מתאים לכיתה

כיתות ד'