דו"חות ופרסומים של ראמ"ה

מאז הקמתה, פרסמה ראמ"ה מאות דו"חות המסכמים מהלכים מחקריים שונים: מחקרים בינלאומיים, מבחנים וסקרים ארציים, הערכות תוכניות ורפורמות וניתוחי נותנים.

swipe
swipe
מבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצי
מבחן ארצי
אוריינות שפה בקרב תלמידי כיתות ד‘ וח‘: תמונת מצב - תשפ"ג
08/2023
לקריאה
הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: שנה"ל תשפ"א
01/2023
לקריאה
הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: תשפ"ב
01/2023
לקריאה
מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי
מחקר בין-לאומי
מחקר פירלס 2021: אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד‘
05/2023
לקריאה
מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי
מחקר בין-לאומי
פיזה 2022: אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה - תמונת מצב תלמידים בני 15
12/2023
לקריאה
swipe
swipe
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה
John Chambers
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה
אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה: תמונת מצב תלמידים בני 15
2023
לקריאה

כל הפרסומים והדוחות

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
מחקר בין-לאומי
פיזה 2022: אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה - תמונת מצב תלמידים בני 15
12/2023
מבחן ארצי
אוריינות שפה בקרב תלמידי כיתות ד‘ וח‘: תמונת מצב - תשפ"ג
08/2023
מחקר בין-לאומי
מחקר פירלס 2021: אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד‘
05/2023
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: שנה"ל תשפ"א
01/2023
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - התיקון לחוק החינוך המיוחד: תשפ"ב
01/2023
מבחן ארצי
נתונים ארציים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד - תשפ"ב
06/2022
סקר ארצי
נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - דוח ארצי לשנה"ל תשפ"ב
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית בגרות מתוקשבת - תשע"ט
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת תפקיד רכז השתלבות - תשע"ט
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת תפקיד רכז השתלבות - תשע"ח
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית האסטרטגית לקידום מערכת החינוך במזרח ירושלים - תשע"ט
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת תוכנית ישובים במיקוד - תשע"ח
01/2022
הערכת תוכנית
התוכנית הלאומית למניעת היפגעות תלמידים - תשע"ט
01/2022
הערכת תוכנית
הערכת מהלך ההכלה וההשתלבות - תשע"ט
01/2022
סקר ארצי
סקר עמדות הורים בחינוך המיוחד - תש"ף
01/2022
הערכת תוכנית
עמדות הורים בנוגע לצורך בידיעת השפה העברית הדבורה של תלמידים דוברי ערבית
04/2021
ניתוח נתונים
שביעות רצון מנהלי בתי ספר מתפקידם: תשע"ה – תשע"ט
01/2021
מחקר בין-לאומי
מחקר טימס 2019 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים
01/2020
סקר ארצי
דוח אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף
01/2020
מחקר בין-לאומי
מחקר טאליס 2018 בגני ילדים
01/2019
מחקר בין-לאומי
מחקר טאליס 2018 בבתי ספר
01/2019
הערכת תוכנית
הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בשנה"ל תשע"ח
01/2019
ניתוח נתונים
תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל
01/2019
ניתוח נתונים
שותפות הורים בעשייה הבית ספרית בראי מנהלים, מורים והורים - תשע"ו
01/2018
מבחן ארצי
עברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - תשע"ח
01/2018
ניתוח נתונים
שביעות רצון של הורים ממערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד
01/2018
סקר ארצי
סקר עמדות הורים בחינוך המיוחד - תשע"ו
01/2018
ניתוח נתונים
הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ו
01/2017
מבחן ארצי
עברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - נתונים ארציים תשע"ז
01/2017
סקר ארצי
עמדות הורים בגני הילדים - תשע"ו
01/2017
סקר ארצי
עמדות גננות בגני הילדים - תשע"ו
01/2017
סקר ארצי
סקר עמדות הורים לתלמידים בבתי ספר - תשע"ו
01/2017
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה 2015
01/2016
מחקר בין-לאומי
מחקר פיאאק: מיומנויות בוגרים בישראל - 2015-2014
01/2016
מחקר בין-לאומי
מחקר טימס 2015 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים
01/2016
מבחן ארצי
עברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - תשע"ו
01/2016
מבחן ארצי
גיאוגרפיה בכיתות ט' - תשע"ד
01/2016
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה 2012 - תלמידים ומחשבים
01/2015
מחקר בין-לאומי
מחקר טאליס 2013 בבתי ספר
01/2015
סקר ארצי
סקר עמדות הורים לתלמידים בבתי ספר - תשע"ד
01/2015
ניתוח נתונים
תפיסת האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר של תלמידים עולים - מיצ"ב תשע"ג
01/2013
מחקר בין-לאומי
מחקר טימס 2011 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים
01/2012
הערכת תוכנית
הערכת פעילות פנימיות יום במינהל ההתיישבותי
01/2010
הערכת תוכנית
הערכת היישום של מודל אשכולות גנים במרחבים גיאוגרפיים - תשס"ט
01/2010
מחקר בין-לאומי
פירלס 2006: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'
01/2007
מחקר בין-לאומי
פיזה 2018: אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה - תמונת מצב תלמידים בני 15
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה 2009
מחקר בין-לאומי
הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009
מחקר בין-לאומי
מחקר פיזה 2006
מחקר בין-לאומי
פירלס 2011: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'