סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

סקר עמדות הורים בחינוך המיוחד - תש"ף

01/2022

בשנת הלימודים תשע"ו החלה ראמ"ה לנטר את עמדות הורי התלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד. הסקר מועבר למדגם מייצג של הורים לילדים בבתי ספר של החינוך המיוחד, אחת למספר שנים, ועוסק בנושאים מגוונים הקשורים למערכת החינוך בכלל כגון אקלים וסביבה פדגוגית ולהיבטים שונים הייחודיים למערכת החינוך המיוחד כגון המענה והטיפול הניתן לילד, ועדות ההשמה, הסעות וכד'. החל משנה"ל תש"ף החלה ראמ"ה לנטר את עמדות ההורים גם בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים