ניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתונים

ניתוח נתונים

שביעות רצון של הורים ממערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד

01/2018

מוקד מרכזי במחקר נגע בגורמים הקשורים לשביעות רצון כללית של ההורים ממערכת החינוך המיוחד, וזאת על בסיס ההנחה כי עמדות ההורים מתכנסות לשביעות רצון כללית. באופן ספציפי נבחנו מודלים שונים לניבוי שביעות רצון כללית של ההורים ממערכת החינוך המיוחד על פי ארבעה תחומים שהם מרכזיים לחינוך המיוחד: סביבת למידה, מתן דגש על הערכים בפועל, אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית.

שאלת המחקר המרכזית במחקר הנוכחי הייתה: האם ובאיזו מידה שביעות הרצון של ההורים ממערכת החינוך המיוחד קשורה לתפיסותיהם ביחס להיבטים שונים של ההתנהלות החינוכית והפיזית בבתי הספר. באופן ספציפי, רצה המחקר לבחון אם קיימים תחומים החשובים להורים יותר מתחומים אחרים, ועל כן מנבאים טוב יותר את שביעות הרצון הכללית שלהם ממערכת החינוך.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים