מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיזה

לכל הפרסומים

פיזה 2022: חשיבה יצירתית

06/2024

פיזה 2022: שיעור המצטיינים בחשיבה יצירתית בקרב דוברי העברית בישראל – מהגבוהים בעולם; הבנות בחינוך הממלכתי מובילות: כמעט מחצית מהן (44%) הוגדרו כמצטיינות.

המחקר נערך בישראל בשנת 2022, לצד 63 מדינות וישויות כלכליות, והוערכו בו מיומנויות חשיבה יצירתית של תלמידים ותלמידות בגילאי 15.

חשיבה יצירתית היא היכולת לעסוק באופן פורה ויעיל בהעלאה של רעיונות מגוונים ומקוריים שרק מעטים היו חושבים עליהם וכן בהערכה ובשיפור של רעיונות. הנחת היסוד של עורכי מחקר פיזה PISA היא שאפשר לפתח חשיבה יצירתית ולשכללה באמצעות לימוד ותרגול, המתרחשים בין היתר בבית-הספר. נוכח חשיבותה ומרכזיותה, חשיבה יצירתית הייתה תחום אורח במחקר פיזה שנערך בשנת 2022 והשתתפו בו 64 מדינות.

לקריאת הדוח המלא