מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיזה

הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009

מחקר פיזה, הנערך אחת לשלוש שנים ביותר מ- 60 מדינות, ובכללן ישראל, כולל בנוסף למבחני האוריינות עצמם, גם שאלון לתלמיד. בשאלון זה נאספים נתוני רקע על משאבי החינוך העומדים לרשות התלמיד, על סביבתו החינוכית ועוד, מתוך כוונה לקשור בין נתוני הרקע להישגים במבחני הפיזה, ולנסות להסביר באמצעותם את השֹונּות בהישגים של התלמידים בארצות המשתתפות במחקר.

 אחת השאלות בשאלון לתלמיד במחקר פיזה 2009 עסקה בחינוך קדם-יסודי (גן הילדים), ובדקה אם התלמיד ביקר בגן הילדים ולמשך כמה זמן. דוח קצר זה מציג נתונים על התפלגות התשובות לשאלה זו, וכמו כן דן בנושא הקשר בין התשובה לשאלה זו ובין ההישגים במחקר פיזה 2009 בישראל. הנתונים מוצגים בפרספקטיבה פנים-ישראלית ובין-לאומית.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים