מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיזה

מחקר פיזה 2009

המחקר בישראל נערך במרץ 2009. הועברו מבחני הישגים באוריינות קריאה, באוריינות מתמטיקה ובאוריינות מדעים לתלמידים בני 15. בשנה זו תחום אוריינות הקריאה היה תחום המחקר המודגש.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים