מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיזה

מחקר פיזה 2012 - תלמידים ומחשבים

01/2015

הדוח הנוכחי מתמקד בתיאור תמונת המצב של השימוש באמצעי תקשוב בקרב תלמידים בני 15 בישראל, כפי שזו עולה מדיווחיהם במחקר פיזה 2012.

בדוח המחקר יוצגו הממצאים העולים מתשובות התלמידים בשאלון העוסק באמצעי תקשוב. לגבי כל אחד מהנושאים יוצגו השוואות בינלאומיות, התפלגויות תגובות התלמידים בכל אחד מהפריטים המרכיבים את הנושא והשוואה בין קבוצות אוכלוסייה שונות בתוך ישראל.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים