מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פירלס

פירלס 2006: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'

01/2007

מחקר פירלס 2006 נועד לבחון הישגי תלמידים בכיתה ד' במבחן אוריינות קריאה בשפת אם. הוא נערך ב-45 מדינות ומחוזות.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים