מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פירלס

פירלס 2011: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד'

מחקר פירלס הוא מחקר בתחום החינוך שנועד להשוות בין ההישגים של תלמידי כיתות ד' בקריאה בבתי ספר במדינות שונות. המחקר נערך על ידי הארגון הבין-לאומי להערכתהישגים בחינוך (IEA).

מחזור המחקר הראשון היה בשנת 2001, ומאז המחקר מתקיים במחזוריות של אחת לחמש שניםבקרב תלמידי כיתות ד' במדינות שונות ברחבי העולם.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים