מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר טימס

מחקר טימס 2011 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים

01/2012

בשנת 2011 נערך מחקר טימס בכ-60 מדינות ברחבי העולם ובהן ישראל. בישראל השתתפו במחקר כ-5,000 תלמידים שנדגמו באופן אקראי בכ-150 בתי ספר (כיתה בכל בית ספר).

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים