הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת תוכנית ישובים במיקוד - תשע"ח

01/2022

תוכנית של מטה משרד החינוך בשיתוף עם ג'ויינט-אשלים. התוכנית מבקשת להעביר יישובים מהחברה הערבית בישראל תהליכי עומק של שינוי בדרכי העבודה כך שתהפוך ליותר מתוכננת, יותר מבוססת נתונים וידע, יותר מתאפיינת בשיתופי פעולה וכו'. בשלב ראשון, התוכנית ביקשה להעביר את ששת היישובים תהליכי עומק של בדיקה וסימון מטרות ויעדים, תכנון וכד'.

ראמ"ה ליוותה במשך כשנה את התוכנית באיסוף מידע איכותני - ראיונות עומק עם גורמים מובילים ביישובים, במטה המשרד, בג'ויינט אשלים ועוד. כמו כן התקיימו תצפיות במפגשים של המשתתפים בתוכנית וניתוח מסמכים של התוכנית. הדוח המפרט את הממצאים מצביע על היתרונות של התוכנית בסיוע למובילי החינוך ביישובים בעבודה מתוכננת ומבוססת נתונים, ביצירת שיתופי פעולה שיש בהם כדי "להרים" את החינוך ביישובים ועוד. לצד זאת, הדוח גם על אתגרים ומחסומים בפני יישום תוכניות כגון "יישובים במיקוד" ותוכניות דומות המבקשות לחולל מפנה משמעותי וממוקד במערכות חינוך יישוביות.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים