ניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתונים

ניתוח נתונים

תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל

01/2019

דוח מצב לימודי המדעים בישראל מביא לראשונה סקירה מקיפה של ההישגים והעמדות של התלמידים בישראל בתחום המדעים – בחטיבות הביניים תחום העומד בפני עצמו ובחטיבות העליונות כמה תחומים אשר במרכזם: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה. סקירה זו מאפשרת לצייר תמונה מקיפה ואינטגרטיבית של מצב לימודי המדעים בישראל.

הסקירה מתבססת על נתונים קיימים ממבחני המיצ"ב, טימס, ופיזה אשר לראשונה מובאים יחד זה לצד זה ולצדם עיבודים חדשים של נתונים משאלון הרקע במיצ"ב ושל נתונים ממבחני הבגרות במקצועות המדעיים. שילוב של מידע משכבות גיל שונות לאורך שנים מאפשר בנוסף גם להתבונן על הקשר שבין רמת ההישגים של התלמידים במהלך לימודיהם (כיתה ח'), ובין רמת הלימודים בסיום לימודיהם (בחינות הבגרות), על כך בפרק הבוחן את שיעורי הניגשים לבגרות לאור הישגים קודמים במיצ"ב.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים