מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פירלס

מחקר פירלס 2021: אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד‘

05/2023

תוצאות המחקר הבין לאומי-פירלס (PIRLS) לשנת 2022 מעידות על ירידה חדה בממוצע ההישגים של תלמידי כיתות ד' בישראל בשפת אם. נתוני המחקר הבין-לאומי פירלס (PIRLS) מאפשרים להשוות את יכולות הקריאה של תלמידי כיתות ד' בישראל לפני הקורונה (2016) ואחריה (2022), בהשוואה ל-42 מדינות. מהנתונים עולה שממוצע ההישגים בשפה של שכבת תלמידי ד' בישראל ב-2022 ירד ב-20 נקודות (דומה לרמה ב-2001).

הירידה נרשמה בעיקר בהישגי התלמידים החזקים דוברי העברית. אין שינוי מובהק בהישגי דוברי הערבית שנותרו נמוכים.מחקר פירלס נערך אחת לחמש שנים, מאז 2001, על ידי הארגון הבין-לאומי להערכת הישגים בחינוך (ה-IEA). בישראל נבחנו כ-5,000 תלמידים מכ-200 בתי ספר, שמהווים מדגם ארצי מייצג. מטרת המחקר היא לבדוק את רמת הקריאה והבנת הנקרא של התלמידים, ובמסגרתו נכללו שני סוגי טקסטים עיקריים, סיפורי ומידעי, בעברית או בערבית, בהתאם לשפת ההוראה בבית הספר.

מחקר פירלס 2021 הוא המחקר רחב-ההיקף הראשון שמאפשר לנו להעריך את השינוי בהישגי התלמידים בתקופה שכוללת בתוכה גם את שנות הקורונה. הוא מאפשר השוואה בין ההישגים בשנת 2022 לבין אלה שהיו בשנת 2016, תוך בחינת השינויים בישראל ביחס ל-42 מדינות נוספות.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים