סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

עמדות גננות בגני הילדים - תשע"ו

01/2017

בסקר הגננות נסקרו בשנת תשע"ו 1,050 גננות (70% השבה), מהן 508 גננות המלמדות ילדים בגילאי 4-3 בגני "טרום חובה" או "טרום חובה וחובה" (73% השבה) ו- 538 גננות המלמדות ילדים בגילאי 6-5 בגני "חובה" (68% השבה).

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים