הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת תוכנית בגרות מתוקשבת - תשע"ט

01/2022

משרד החינוך מקיים בחינות במתכונת מתוקשבת בכמה תחומי דעת במספר מצומצם של בתי ספר שהתנדבו לכך. במסגרת המחקר ראמ"ה התבקשה לבדוק עמדות ותפיסות של המשתתפים בתוכנית (תלמידים ומורים) כלפי מתכונת ההיבחנות הייחודית, לבחון השפעות נתפסות של ההיבחנות המתוקשבת על דרכי הוראה ולמידה בכיתות ועוד.

הממצאים מפרטים את היתרונות של ההיבחנות המתוקשבת בעיני התלמידים, קשיים ואתגרים וכן מציגים באופן ייחודי תפיסות השוואתיות: האם בסופו של דבר תלמידים מעדיפים להיבחן באופן מתוקשב או באופן מסורתי (נייר ועיפרון)?

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים