מבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצי

מבחן ארצי

עברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - תשע"ו

01/2016

עבור החברה דוברת הערבית, השפה העברית היא שפה שנייה, שפה שאליה נחשפים בסביבה הרחבה מחוץ לכותלי בית הספר או היישוב ובהקשרים מגוונים של החיים בחברה. השליטה בשפה העברית בהקשר המקומי חשובה ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה בארץ. בשל ההכרה בחשיבות השליטה בעברית בקרב האוכלוסיות דוברות הערבית בארץ, מקצוע העברית הוא מקצוע חובה בבתי ספר דוברי ערבית. הוראתו מתחילה בכיתות ב' או ג', בהיקף של 4-5 שעות שבועיות, ונמשכת לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר.

מטרת ההערכה הארצית המדגמית היא לעקוב לאורך זמן אחר היבטים שונים הקשורים בהוראת מקצוע העברית בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית, במטרה לפעול למען צמצום פערים בחברה הישראלית.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים