מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר טימס

מחקר טימס 2019 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים

01/2020

מחקר טימס 2019 התקיים, לראשונה, במתכונת ממוחשבת והועבר באמצעות מחשבים במהלך חודש מאי 2019. עבור המחקר נדגמו כ-170 בתי ספר, ומכל אחד מהם נדגמה באופן אקראי כיתה ח' אחת שנבחנה במבחן במתכונת ממוחשבת. בכ-40% מבתי ספר אלו נדגמה כיתה נוספת אשר נבחנה בנייר ובעיפרון (מבחן מודפס). התלמידים שנדגמו השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהלי בתי הספר ומורי המתמטיקה והמדעים בכיתות שנדגמו השיבו על שאלונים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים