מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר טימס

מחקר טימס 2015 להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים

01/2016

מחקר טימס 2015 נערך בישראל במהלך החודשים אפריל-מאי 2015. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמה באופן אקראי כיתה אחת מכלל הכיתות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהל בית הספר ומורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים השיבו על שאלונים.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים