מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר טאליס בגיל הרך

מחקר טאליס 2018 בגני ילדים

01/2019

מחקר טאליס בגיל הרך הינו מחקר בין-לאומי שנערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך במסגרות לגיל הרך (ילדים בגילי לידה עד 6). המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, במעונות ובמשפחתונים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן או במעון, על הפרקטיקות הפדגוגיות שננקטות במסגרות לגיל הרך ועוד.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים