הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בשנה"ל תשע"ח

01/2019

התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית היא פיתוח של תוכנית המחויבות האישית, והיא מבוססת על הגישה הפדגוגית של "למידה מתוך שירות" service) learning). התוכנית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית. הגוף האחראי במשרד החינוך על התוכנית הוא מינהל חברה ונוער, ושותפים לו המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי.מטרות התוכנית ויעדיה, לפי מובילי התוכנית, הם: (1) לטפח בוגר מעורב, בעל תודעה חברתית, אכפתי, אחראי, הרואה את המעורבות החברתית כדרך חיים (2) לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי צמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית (3) לסייע לתלמידים בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה ו-(4) לעודד את התלמידים למצוא במעורבות החברתית ערך ברמה האישית והחברתית.

התוכנית  משלבת בין התנסות מעשית במעורבות חברתית (באופן פרטני וקבוצתי) ובין למידה עיונית (סמינרים, ימי מוקד ושיעורים בכיתות), הכשרת התלמידים במקום ההתנסות ושעת ליווי פרטנית לכל תלמיד (באופן אישי או בקבוצות קטנות)  לשם תמיכה, רפלקציה ועיבוד ההתנסות.מחקר הערכה זה הינו מחקר מעצב, שהוחל בו  במקביל להתחלת התוכנית. זאת במטרה לאפשר למידה על התוכנית ועריכת שינויים בה עוד בראשיתה, על מנת להגביר את האפקטיביות של יישומה והטמעתה.

מחקר ההערכה בחן את מידת יישומה והטמעתה של התוכנית בבתי הספר השונים בארץ, את העמדות והתחושות כלפי התוכנית מצד הגורמים המפעילים אותה בבתי הספר ואת העמדות והתחושות של תלמידי כיתות י' כלפיה.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים