ניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתונים

ניתוח נתונים

שביעות רצון מנהלי בתי ספר מתפקידם: תשע"ה – תשע"ט

01/2021

מנהל בית הספר הוא המנהיג החינוכי והסמכות המקצועית המובילה את בית הספר להגשים את יעדיו החינוכיים. כלומר, תפקידם המרכזי של מנהלי בתי ספר הוא להנהיג חינוכית ופדגוגית את בית הספר כדי לשפר את רמת החינוך והלמידה של התלמידים כולם, ומכאן שמדובר בתפקיד בעל חשיבות מכרעת להצלחתו של בית הספר. בפועל, מנהלי בתי הספר בישראל מתמודדים עם אתגרים רבים ומורכבים, המושפעים ממכלול תמורות ושינויים החלים ללא הרף בסביבתם, וכל זאת תוך דרישה לעמידה בתפוקות, ודרישה לשיפור האקלים החינוכי וההישגים הלימודיים לפי סטנדרטים ארציים ובינלאומיים. מכיוון שבתי הספר נמצאים במציאות דינמית ומשתנה, תפקידו של מנהל בית הספר הוא תפקיד עמוס ומורכב המתאפיין ברמה גבוהה של אי-ודאות, בחוסר יציבות ובעיסוק מתמיד באירועים רבים שלעיתים מתנגשים אלו באלו. הצלחה בהתמודדות עם מאפיינים אלה, תוך עמידה בדרישות הסביבה, קשורה בין היתר גם במידת שביעות רצונו של המנהל מעבודתו, אשר בתורה קשורה בגורמי אקלים מגוונים.

הדוח בוחן את שביעות הרצון של מנהל בית הספר ומציג את נתוני תשע"ט לגבי עמדות המנהלים כלפי תפקידם, שביעות רצון המנהלים מתפקידם ותפיסת יכולתם להפעיל ולבצע תהליכי שינוי בבית הספר. הנתונים מוצגים בהשוואה לאורך שנים (תשע"ה–תשע"ט) ובחלוקה לפי שלב חינוך ומגזר שפה.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים