הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת תפקיד רכז השתלבות - תשע"ט

01/2022

הרשות הארצית למחקר והערכה בחינוך ליוותה את תהליך הטמעת התפקיד הרכז החל משנת תשע"ח. מטרת ההערכה בתשע"ט היא להעריך את מאפייני ההטמעה, תוך העמדת תמונת מצב עדכנית ושיקוף מגמות שינוי בהשוואה לשנה קודמת כדי לסייע למובילי התוכנית לשפר את אפקטיביות הטמעת התפקיד באמצעות ההערכה המעצבת.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים