הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת תפקיד רכז השתלבות - תשע"ח

01/2022

הרשות הארצית למחקר והערכה בחינוך מלווה את תהליך הטמעת התפקיד הרכז החל משנת תשע"ח. מטרת ההערכה בשנה זו היא להעריך את מאפייני ההטמעה, תוך העמדת תמונת מצב עדכנית ושיקוף מגמות שינוי בהשוואה לשנה שעברה. זאת על מנת לסייע למובילי התוכנית לשפר את אפקטיביות הטמעת התפקיד באמצעות ההערכה המעצבת.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים