הערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכניתהערכת תוכנית

הערכת תוכנית

הערכת פעילות פנימיות יום במינהל ההתיישבותי

01/2010

מטרתו של מחקר זה לתאר את פעילותן של פנימיות היום ואת הנעשה בהן, ולהעריך את פעילותן לנוכח המטרות והייעוד שהוגדרו להן. פנימיות יום הן פרויקט ייחודי שהוקם לפני כעשור על ידי המינהל לחינוך התיישבותי. כיום פועלות כ-33 פנימיות יום בכפרי נוער, בישיבות ובאולפנות ברחבי הארץ. התוכנית מציעה מסגרת לשעות אחר הצהריים והערב לנערים ונערות שלומדים בכפרי הנוער, ושמבחינת הצרכים והמאפיינים שלהם הם מתאימים להפניה לחינוך פנימייתי מלא, אך מסיבות שונות אינם משתייכים לפנימייה הפועלת בכפר.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים