מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיזה

פיזה 2022: אוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה - תמונת מצב תלמידים בני 15

12/2023

תוצאות המחקר מעידות על יציבות בהישגי ישראל לצד ירידות חדות במדינות ה-OECD ; ירידה בהישגי הבנות בפיקוח הממלכתי-דתי : הבנות החרדיות מובילות במתמטיקה ובמדעים.

מחקר פיזה הוא מחקר בין-לאומי, הבודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 במדינות השונות במתמטיקה, קריאה ומדעים. המבחן ממוחשב וכולל שאלון רקע. המחקר נערך אחת לשלוש שנים ותוכנן להיערך בשנת 2021, אך נדחה בשנה  בגלל מגפת הקורונה בעולם ונערך בשנת 2022. במחקר פיזה 2022 הושם דגש על תחום אוריינות המתמטיקה והתחום האורח היה חשיבה יצירתית, כמו כן נבחנו תחומי אוריינות השפה ואוריינות מדעים. במחזור המחקר הנוכחי השתתפו כ-625,000 תלמידים מ-81 מדינות וישויות כלכליות מרחבי העולם. בישראל השתתפו במחקר 6,251 תלמידים מ-193 בתי-ספר.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים