מחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומימחקר בין-לאומי

מחקר בין-לאומי

מחקר פיאאק: מיומנויות בוגרים בישראל - 2015-2014

01/2016

סקר מיומנויות הבוגרים הוא חלק מהתוכנית הבינלאומית להערכת כישורי בוגרים (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) של ארגון ה-OECD. בסקר משתתפות יותר מ-30 מדינות מרחבי העולם. בישראל הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך.

הסקר מודד באופן ישיר את רמת המיומנות של בוגרים (מגיל 16 עד 65) במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת. לבוגרים השולטים במיומנויות אלו יש סיכוי טוב להפיק את המרב מהאפשרויות ומהמשאבים הקיימים במדינות מפותחות, ואילו אלו שאינם שולטים במיומנויות אלה עלולים להתקשות בכך. מיומנויות אלה נרכשות לאורך כל החיים במגוון מסגרות (בארץ או בחו"ל למי שהיגר לכאן במהלך חייו), החל בסביבת הבית ובבית הספר וכלה במסגרות שונות המיועדות בעיקר לבוגרים כגון: צה"ל, תכניות להכשרת עובדים, מוסדות להשכלה גבוהה אקדמאית ואחרת ורכישת מיומנות תוך כדי התנסות במקומות עבודה.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים