סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

עמדות הורים בגני הילדים - תשע"ו

01/2017

בדוח זה מוצגות עמדות ההורים העולות מסקר רחב היקף שמבוסס על מדגם ארצי מייצג שלהורים לילדים בגנים. הסקר נועד להציג תמונת מצב מייצגת ובת השוואה במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, כדי לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך.

במסגרת הסקר להורים לילדים בגנים נסקרו 1,829 הורים (61% השבה), מהם 553 הורים לילדים בגילאי 4-3 (59% השבה), 633 הורים לילדים בגילאי 5-4 (63% השבה) ו-643 הורים לילדים בגילאי 6-5 (61% השבה).

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים