מבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצימבחן ארצי

מבחן ארצי

נתונים ארציים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד - תשפ"ב

06/2022

כלל בתי הספר היסודיים השתתפו בהערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד בחודש דצמבר 2021 (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד). ההערכה החיצונית בודקת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמסמך אבני דרך – מטרות, יעדים וכלים לשנה"ל תשפ"ב.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים