ניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתוניםניתוח נתונים

ניתוח נתונים

הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה בראי מבחני המיצ"ב: תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ו

01/2017

קהילת יהודי אתיופיה ("ביתא ישראל") היא קהילה עתיקת יומין ששמרה במשך שנים רבות על זהותה היהודית. בעקבות "מבצע שלמה" שחל באמצע שנות השמונים של המאה ה- 20, החלו גלי עלייה מסיביים של אוכלוסייה זו שנמשכו עד לשנת 2004 לערך. בשל ייחודה של עלייה זו, זוכים יוצאי אתיופיה להשקעה רבה מצד משרדי הממשלה השונים, ובהם גם משרד החינוך.מטרתה של עבודה זו היא להציג תמונת מצב רב-שנתית של הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל כפי שהיא משתקפת בראי מדדי המיצ"ב.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים