סקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארציסקר ארצי

סקר ארצי

אקלים וסביבה פדגוגית

נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - דוח ארצי לשנה"ל תשפ"ב

01/2022

שנה"ל תשפ"ב היא השנה הראשונה בה הועבר סקר האקלים והסביבה הפדגוגית המעודכן כחלק ממודל הערכה בית ספרית בשם 'תמונת מצב'. הסקר הועבר לכ-560,000 תלמידי כיתות ה'-י"א בחודשים נובמבר 2021-מאי 2022 והנתונים שנאספו מפורסמים ב'דוח אקלים וסביבה פדגוגית תשפ"ב'. דוח זה הוא הראשון שמציג נתוני אקלים וסביבה פדגוגית לאחר פרוץ משבר הקורונה והוא אינו כולל השוואות לשנים קודמות.במקביל לדוח זה נאספו נתונים מדגמיים של סקר אקלים וסביבה פדגוגית במתכונתו הישנה, המאפשרים השוואות לשנים קודמות במדדים מסכמים נבחרים. נתונים אלו מפורסמים בדוח בשם 'נתוני אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ב-תשפ"ב: סקר מדגמי'.בנוסף פורסם גם דוח אינטגרטיבי שמציג את נתוני שני הדוחות ממבט על – 'אקלים וסביבה פדגוגית במערכת החינוך: עיקרי הממצאים ממבט על נתוני תשפ"ב בהשוואה לנתוני עבר'.

לקריאת הדוח המלאלכל הפרסומים