יואב לוי

מנהל תחום מחקר חינוכי יישומי

יואב לוי הצטרף לראמ"ה בשנת 2016. את הקריירה המקצועית שלו במחקר התחיל יואב בשנת 2008 במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח). במסגרת תפקידו עסק במחקר ובפיתוח של מיזמים טכנולוגיים חינוכיים ובמקביל לכך, ליווה רשויות מקומיות וארגונים חינוכיים בפיתוח של מערכות אינדיקטורים לבחינה של תוצאות ותפוקות.

בשנת 2011 זכה יואב לעבוד במחלקת המחקר והפיתוח של קרן רש"י. במסגרת עבודתו ברש"י היה יואב אחראי על הערכה של תוכניות חינוך ורווחה שהופעלו ומומנו על ידי קרן רש"י וזרועות הביצוע שלה.

במסגרת תפקידו בראמ"ה עוסק יואב בהערכה של תכניות ופרויקטים רחבי היקף במגוון תחומים כגון פיתוח מקצועי, למידה משמעותית, למידה מרחוק, הערכת מורים, אלימות, הוראת שפות, חינוך לבטיחות, מחוננים ומצטיינים ועוד.  

יואב בוגר תואר שני בחינוך במגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה מאוניברסיטת תל-אביב.

בשנת 2021 יואב פרסם ספר הדרכה להורים בנושא יצירתיות שכותרתו:

Fostering Creativity in Children During The Lost Hours