ד"ר ירון שלומי

ממונה עיבוד וניתוח נתונים

ירון הצטרף לראמ"ה בשנת 2018 והוא אחראי על בניית מסגרות המחקר (רשימת בתי הספר הרלוונטיים), הן למחקרים הארציים בהובלתה של ראמ"ה (פרוייקט "תמונת מצב") והן למחקרים בין-לאומיים שראמ"ה משתתפת בהם (למשל TALIS ו-TIMSS). בנוסף, הוא שותף לעיבודי הנתונים המתקבלים מן המחקרים השונים.

קודם לעבודתו בראמ"ה, ירון עבד בחברת Beyond Verbal שעסקה בניתוח אינטונציה (intonation) לזיהוי מצבו הרגשי והבריאותי של הדובר. הוא היה אחראי על המחקרים בתחום הרגשות: במסגרת תפקיד זה עקב אחר פריצות דרך רלוונטיות בתעשייה ובאקדמיה ושילב אותם במצגות למשקיעים ובעלי עניין נוספים.

ירון שימש איש הקשר בין שני צוותים: צוות פסיכולוגים שהקשיב לאינטונציה בשיחות מוקלטות ותייג רגשות, וצוות אלגוריתמיקאים שפיתחו את הבינה המלאכותית לפענוח הרגש. בתחום אחריותו היו גם אפיון וביצוע ניסויים להערכת המוצר (product evaluation).

ירון סיים את הדוקטורט באוניברסיטת מרילנד בשנת 2009 בנושא שקלול סובייקטיבי של מידע הסתברותי מתיאורים (description) והתנסויות (experience). את התואר השני בפסיכולוגיה קוגניטיבית השלים באוניברסיטת חיפה, ואת השכלתו האקדמית התחיל בשילוב של פסיכולוגיה (ראשי) ומדעי המחשב (משני) באוניברסיטת בר אילן.

מאמרים מקצועיים והצגות בכנסים

Bar-El, D.,  Zuckerman, O., & Shlomi, Y.  Social Competence and STEM: Teen Mentors in a Makerspace. Interaction Design and Children, June 21-24, 2016, Manchester, United Kingdom

Zuckerman, O., Hoffman, G., Kopelman-Rubin, D., Brunstein Klomek, A., Shitrit, N., Amsalem, Y., & Shlomi, Y. KIP3: Robotic Companion as an External Cue to Students with ADHD. Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. February 14 - 17, 2016, Eindhoven, Netherlands

Wallsten, T.S., Nataf, C., Shlomi, Y., & Tomlinson, T.  (2016). Efficient encoding of subjective probability distributions for quantitative variables. Decision, 3, 169-189

Shlomi, Y. (2014). Subjective integration of probabilistic information from description and from experience. Judgment & Decision Making, 9, 491-499

Shlomi, Y., & Wallsten, T. S. (2010). Subjective recalibration of advisors’ probability estimates. Psychonomic Bulletin & Review, 17, 492-498