ד"ר אורנה שר-אבי

מנהלת גף מאגרי משימות

אורנה הצטרפה לראמ"ה בשנת 2015. במסגרת תפקידה אורנה משמשת כמנהלת גף משימות בתחום הערכה מעצבת באגף מבחנים בראמ"ה. במהלך עבודתה אורנה הובילה פיתוח של מספר כלי הערכה, בהם משימות הערכה לכיתות היסודי וחט"ב (פרזנטציות, תרבות יהודית ישראלית), מבדקים ממוחשבים (ACE-7, מבדק עמי"ת) וכלי הערכה נוספים. כמו כן, אורנה עוסקת בהטמעת כלי הערכה שונים במגזר הממלכתי והחרדי.‍

אורנה הצטרפה לראמ"ה בשנת 2015. במסגרת תפקידה אורנה משמשת כמנהלת גף משימות בתחום הערכה מעצבת באגף מבחנים בראמ"ה. במהלך עבודתה אורנה הובילה פיתוח של מספר כלי הערכה, בהם משימות הערכה לכיתות היסודי וחט"ב (פרזנטציות, תרבות יהודית ישראלית), מבדקים ממוחשבים (ACE-7, מבדק עמי"ת) וכלי הערכה נוספים. כמו כן, אורנה עוסקת בהטמעת כלי הערכה שונים במגזר הממלכתי והחרדי.

קודם לעבודתה בראמ"ה עבדה אורנה תשע שנים כמנהלת פדגוגית בתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה שבמרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה באוניברסיטת בר אילן. במסגרת עבודתה עסקה בהוראה ובפיתוח חומרי למידה, הכנת חומרי הערכה, השתלמויות מורים. כסטודנטית אורנה ריכזה את פרויקט מחשבים-כלכלה בפר"ח, במסגרתו השתתפו מאות חניכים ועשרות מדריכים, וכן שימשה כמתרגלת בקורס סטטיסטיקה.

לאורנה תואר שלישי במגמת לקויות למידה באוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ומחקרה עוסק במנגנונים הקוגניטיביים והנומריים העומדים בבסיס התפתחות הידע החשבוני ודיסקלקוליה. לאורנה תואר שני במגמת פיתוח תכניות לימודים במסלול תקשורת ומחשבים בחינוך מאוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. אורנה בעלת תעודת הוראה במתמטיקה ותעודת מאבחנת דידקטית. אורנה גרה במזכרת בתיה עם נועם וארבעת ילדיהם.