נורית ליפשטט

מנהלת אגף סטטיסטיקה ומחקר

נורית הצטרפה לראמ"ה בשנת 2009. במהלך עבודתה בראמ"ה נורית מילאה מספר תפקידים באגף מחקר ופיתוח - כמנהלת גף עיבוד וניתוח נתונים, לאחר מכן כמנהלת תחום מחקרי אורך וכעת בתפקיד של מנהלת אגף סטטיסטיקה ומחקר. במסגרת התפקיד נורית אחראית, בין השאר, על מכלול ההיבטים המתודולוגיים והסטטיסטיים של המחקרים – קביעת מערך המחקר, כלי המחקר, תוכנית הדגימה, והשיטות והמודלים הסטטיסטיים שישמשו לאמידה ולהסקה וכן להפקת התוצרים והדוחות שישמשו את בעלי העניין השונים.

קודם לכן, עבדה נורית כדאטה אנליסטית בשירות בריאות כללית, ופיתחה מודל אשר מטרתו לחזות נטישת מבוטחים משירותי הקופה. בין השנים 2005-2008 עבדה כדאטה אנליסטית בבנק הפועלים, ופיתחה מודלים שאמדו את רמת הסיכון של לקוחות. מודלים אלה סייעו לסניפי הבנק לקבל החלטות במהלך עבודתם השוטפת.

נורית סיימה תואר שני בסטטיסטיקה בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן, בנושא "שגיאות מדידה עם מדגם קטום". את התואר הראשון שלה עשתה בסטטיסטיקה, מחשבים וכלכלה.

פרסומים נבחרים

Gorfine, M., Lipshtat, N., Freedman, L., & Prentice, R. (2007). Linear Measurement Error Models with Restricted Sampling. Biometrics, 63(1), 137-142.

Greenbaum, L., Rigbi, A., Lipshtat, N., Cilia, R., Tesei, S., Asselta, R., Djaldetti, Goldwurm, S., & Lerer B. (2012). Association of nicotine dependence susceptibility gene, CHRNA5, with Parkinson's disease age at onset: gene and smoking status interaction. Parkinsonism & Related Disorders, 19(1), 72-76.

Berkowitz, R., Glickman, H., Benbenishty, R., Ben-Artzi, E., Raz, T., Lipshtat, N., & Astor, R. A. (2015). Compensating, mediating, and moderating effects of school climate on academic achievement gaps in Israel. Teachers College Record, 117(7), 1-34.