ד"ר נעה שחורי-אייל

מרכזת בכירה, מחקרים בין-לאומיים

נעה הצטרפה לראמ"ה ב-2019. במסגרת תפקידה בראמ"ה היא לוקחת חלק בניהול מחקרים בין-לאומיים שבהם ישראל משתתפת (כגון פיזה, טימס ופירלס), החל משלב התרגום וההתאמה התרבותית, דרך דגימה וביצוע ועד כתיבת הדוחות והכנתם לפרסום.

נעה השלימה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של הילד ודוקטורט בפסיכולוגיה חברתית בנושא השפעת טראומות קולקטיביות על התנהגות קבוצות בסכסוכים עכשוויים באוניברסיטת תל-אביב.

היא עבדה כחוקרת באוניברסיטת מרילנד במסגרת פוסט-דוקטורט בנושא מוטיבציה ורדיקליזציה, ובמרכז הבין-תחומי בהרצליה כמרצה וכעמיתת מחקר במסגרת מענק שקיבלה מהקרן הלאומית למדע בנושא רגשות מוסריים מבוססי-קבוצה וסובלנות לפגיעה באזרחים בלתי-מעורבים.

פרסומים נבחרים

Schori-Eyal, N., Sobol-Sarag, D., Shuman, E., & Halperin, E. (2022). Shamed If You Do, Shamed If You Do Not: Group-Based Moral Emotions, Accountability, and Tolerance of Enemy Collateral Casualties. Frontiers in psychology, 13.

Halperin, E., & Schori‐Eyal, N. (2020). Towards a new framework of personalized psychological interventions to improve intergroup relations and promote peace. Social and Personality Psychology Compass, 14(5), 255-270.

‏Schori-Eyal, N., Halperin, E., & Saguy, T. (2019). Intergroup commonality, political ideology, and tolerance of enemy collateral casualties in intergroup conflicts. Journal of Peace Research, 56(3), 425-439.

‏Schori-Eyal, N., Klar, Y., Roccas, S., & McNeill, A. (2017). The shadows of the past: Effects of historical group trauma on current intergroup conflicts. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(4), 538-554.‏