מיכל שמש

מנהלת גף הערכת תוכניות חינוכיות

מיכל הצטרפה לראמ"ה בשנת 2010. מיכל אחראית על ניהול מכלול ההיבטים הנוגעים לסקרי האקלים החינוכי והסביבה הפדגוגית, המספקים לבתי הספר ולמערכת החינוך מדדים השוואתיים ואובייקטיבים לצורך קבלת החלטות מבוססות נתונים.

במסגרת תפקידה, מיכל ממונה על כל שלבי המחקר החל מעדכון ופיתוח כלי המחקר ובניית המשתנים, המשך בפיקוח על הצד הסטטיסטי והמתודולוגי של עיבוד הנתונים, וכלה בכתיבת דוחות והכנת תוצרים המותאמים להצגה עבור קהלי יעד שונים. כמו כן, מיכל אחראית על פיתוח של כלי הערכה מתוקשבים לשימוש פנים בית-ספרי, כמו מחוון לבדיקת שותפות הורים, כלי לבדיקת מיומנויות לומד עצמאי וכלי לאיתור צרכים רגשיים של תלמידים.

קודם לעבודתה בראמ"ה עבדה מיכל במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) כמעריכה של תוכניות והתערבויות חינוכיות וכן עבדה במכון ברוקדייל, בירושלים כחוקרת של תוכניות חברתיות לילדים ולמשפחות בסיכון.

למיכל תואר שני בהצטיינות יתרה בשיטות מחקר, מדידה והערכה, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. התיזה עסקה בקשר בין תרבות ההל"ה הבית-ספרית ומאפייני מורה לבין האמונות האפיסטמולוגיות של מורים בבית הספר היסודי. מיכל חובבת צמחים והיא גם בעלת תואר שני בבוטניקה ותעודת הוראה בביולוגיה.