מזל אליס

רכזת לשכה בכירה

מזל הצטרפה לראמ"ה בשנת 2010. בתחילת דרכה עבדה כרכזת לשכה בכירה בלשכת המנכ"לית וגם כרכזת של תחום הדרכה ועובדי הוראה. במסגרת תפקידה תיאמה פגישות, עדכנה את אתר ראמ"ה, נתנה מענה לפניות רבות של בתי ספר ורכזי הערכה בנושאים שונים, סייעה בארגון והפקת כנסים ומפגשי הדרכה בראמ"ה למפקחים, מדריכים ומלוות רכזי הערכה וטיפלה בהחזרי שכ"ל לרכזי הערכה מול הגורמים הרלוונטיים במחוזות משרד החינוך.

כיום מזל עובדת כרכזת לשכה בכירה באגףסקרים והערכת פרויקטים ובאגף סטטיסטיקה, מחקר ופיתוח. היא עוסקת בניהולאדמיניסטרטיבי של האגפים, מסייעת בכל הקשור לקידום הסקרים והערכת המחקרים החלמתיאום פגישות, קביעת ראיונות וביקורים בבתי ספר, בדיקת נתונים בדוחות ובמצגותובמסגרת תפקידה גם ערכה מיפוי נרחב של כל המחקרים שנעשו באגף לאורך השנים. העבודהמתנהלת מול מאגר יועצים גדול, מול אגפים רבים במשרד החינוך ובמחוזותיו, מול מנהליםבבתי ספר וגורמים רבים אחרים. מזל אחראית גם לגיוס יועצים למאגר המומחים שלראמ"ה (פרסום מודעות דרושים, קשר עם מועמדים וכו').

בעבר עבדה מזל כחשבת שכר וטיפלה בשכרםשל מאות עובדים וכרכזת משאבי אנוש והדרכה ודאגה לטיפול בפרט, ניהלה את מערך ההדרכהואירגנה אירועים חברתיים ועסקה בניהול אדמיניסטרטיבי בכיר במקומות נוספים.

מזל בעלת תואר ראשון במדעי החברה במגמתניהול מטעם האוניברסיטה הפתוחה ולמדה להנאתה הדרכת טיולים בחו"ל.