מרינה אינדזליכין

מרכזת בכירה כלכלה

מרינה הצטרפה לראמ"ה בשנת 2013. במסגרת תפקידה אחראית על ניהול תקציב ראמ"ה, פרסום מכרזים, הכנת הזמנות עבודה ותשלומים לספקים, משמשת כמזכירת וועדת המכרזים והרכישות של ראמ"ה.

מרינה היא בעלת תואר שני בכלכלה ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. העבודות הסמינריוניות שלה עסקו בהשפעת השקעה ציבורית על נתונים מאקרו-כלכליים נבחרים במשק, ובשאלה האם חל קיטון בגירעון ציבורי כתוצאה ממדיניות ממשלתית בשנים נסקרות. מרינה שירתה בצה"ל כעתודאית בתחום התווית מדיניות הגמלאות, והמשיכה לשירות קבע לתפקידים בהם ביצעה וניהלה תקציבי שכר ותקציבים שוטפים.

מרינה רואה תכלית בתפקידים אלה ובתפקידה הנוכחי לסייע למנהלים לקדם את מטרות ויעדי הארגון, באמצעות מתן מענה יעיל ומדויק לצד הכספי וההתקשרותי, ביושר, ותוך הקפדה על הוראות החוק. מאמינה שתוך שיח פתוח אפשר להגיע לפתרונות ממצים בכל תחום. אוהבת ללמוד נושאים שקשורים להתפתחות אישית, soft skills ועוד.