ד"ר לימור בורוט

מרכזת בכירה מחקר כמותי

לימור הצטרפה לראמ"ה בשנת 2024 ובמסגרת תפקידה אחראית על הניתוחים של המבחנים הארציים.

לימור הצטרפה לראמ"ה בשנת 2024 ובמסגרת תפקידה אחראית על הניתוחים של המבחנים הארציים. היא בעלת מעל ל-10 שנות ניסיון בניהול וניתוח מחקרים אמפיריים. בלימודי התואר הראשון למדה פסיכולוגיה ותקשורת באוניברסיטה העברית, ומשם המשיכה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.

במהלך התזה חקרה עמדות כלפי רגשות בקרב חולים בדיכאון, ובעקבות העבודה המחקרית, התאהבה בתחום והחליטה לזנוח את המקצוע הטיפולי כדי להמשיך במחקר. משם המשיכה  לדוקטורט בהתנהגות ארגונית באוניברסיטה העברית בהנחייתו של פרופ' אבי קלוגר. בדוקטורט חקרה את השאלה כיצד הדדיות ביחסים משפיעה על איכותם. בנוסף, לימור חקרה גם סוגיות פסיכומטריות כמו איך מודדים תוקף מתכנס ומבחין בין מדדים שמודדים תופעות שקשורות באדיקות זו לזו (למשל, איכות ההקשבה של המעסיק ושביעות הרצון של העובדים ממנו).

 לימור גרה בירושלים יחד עם בן זוגה עידו ובנה נבו. בזמנה החופשי אוהבת לתרגל פילאטיס, לקרוא ספרים ולצפות במגוון סוגים שלספורט תחרותי יחד עם בן זוגה.

 פרסומים נבחרים:

Borut, L., Kluger, A. N., Reis, H. T., & Shapiro, D. L. (2024). How(if at All) do Perceptions of Supervisor’s Listening Differ from GeneralRelationship Quality?: Psychometric Analysis. Journal of Business andPsychology. https://lnkd.in/dJ3pg22T

 Kluger, A. N., Borut, L.,Lehmann, M., Nir, T., Azoulay, E., Einy, O., & Gordoni, G. (2022). A newmeasure of the Rogerian schema of the good listener. Sustainability,14(19), 12893. https://doi.org/10.3390/su141912893

 Kluger, A.N., Malloy, T. E., Pery, S., Itzchakov, G., Castro, D. R., Lipetz, L., Sela,Y., Turjeman-Levi, Y., Lehmann, M., New, M., & Borut, L. (2020). DyadicListening in Teams: Social Relations Model. Applied Psychology: AnInternational Review. https://doi.org/10.1111/apps.12263