ליאת אריאלי-מאור

מנהלת גף מבחנים רחבי היקף

בשנים האחרונות ליאת חברה בצוות המבחנים הארציים באגף המבחנים. במסגרת תפקידה ליאת אחראית על פיתוח של כלי הערכה סטנדרטיים, בעיקר בתחום השפה לבית הספר היסודי, בדרגות כיתה שונות. ליאת מלווה את פיתוחי המבחנים תוך הקפדה על אמות מידה מחקריות ובהתבסס על שיקולים פסיכומטריים. בנוסף ניהלה ליאת תהליכים תומכי פרשנות של הממצאים העולים מתוך כלי הערכה, למשל תהליך של הצבת תקנים והשלכות תוצאות המבחנים על ההוראה.

לליאת ניסיון תעסוקתי הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר השלישי בתחומים: מחקר אקדמי, מחקרי שוק, עיבוד וניתוח נתונים, ניהול מערכות מידע, הערכת תכניות חברתיות ופיתוח הדרכה. לליאת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית עם התמחות בפיתוח ארגוני ובייעוץ לארגונים.