ג'ורג'ט חלו

מנהלת תחום מחקרים בין-לאומיים

ג'ורג'ט הצטרפה לראמ"ה כמנהלת גף מחקרים בין-לאומיים בשנת 2015, ובשנת 2020 התמנתה למנהלת התחום בראמ"ה. במסגרת תפקידה ג'ורג'ט אחראית על ניהול המחקרים הבין-לאומיים בחינוך שישראל בוחרת להשתתף בהם, כגון פיזה, טימס, ופירלס המיועדים לתלמידים וטאליס המיועד לצוותי החינוך. העבודה על המחקרים נעשית בשיתוף פעולה צמוד עם הארגונים הבין-לאומיים, עם קבלני חוץ ועם אגפים שונים בראמ"ה, והיא כוללת תרגום והתאמה תרבותית של התכנים, הכנת הדגימה, ביצוע המחקר בשטח, איסוף הנתונים, בדיקת המחקרים ופרסומם של דוחות מסכמים.

ג'ורג'ט הצטרפה לראמ"ה לאחר עבודה של שנים כמורה ומדריכה למדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים. בין היתר, ריכזה את ההדרכה במגזר דובר ערבית ועבדה כמדריכה ארצית בתחום. במסגרת תפקידה כמדריכה ארצית הייתה אחראית על תחום ההערכה ועסקה, יחד עם צוות ייעודי, בפיתות משימות הערכה מעצבות ומסכמות המיועדות לתלמידי חטיבת הביניים.

ג'ורג'ט בעלת תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מאוניברסיטת חיפה.