ד"ר אליענה אביצור

מנהלת תחום מחקרי אורך

אליענה הצטרפה לראמ"ה בפברואר 2024. במסגרת תפקידה בראמ"ה היא מבצעת מחקרי אפקטיביות לבחינת ההשפעה של תשומות כלכליות על תפוקות חינוכיות ומחקרים שניוניים לבחינת ההשפעה של גורמי רקע על הצלחה לימודית. כמו כן, היא עוסקת בניתוח סטטיסטי של תוצאות מחקרים בין-לאומיים שבהם ישראל משתתפת (כגון פיזה, טימס ופירלס).

אליענה השלימה תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית ותרבותית ב-London School of Economics and Political Science (LSE), דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטת NYU. מחקריה עסקו במנגנונים הפסיכולוגיים שמתווכים הטיות מגדריות בחינוך מדעי בקרב מורים וילדים.