דביר מצרי

מנהל תחום מחקרי אורך

דביר הצטרף לראמ"ה בשנת 2024 כמנהל תחום מחקרי אורך באגף הערכת תוכניות. במסגרת תפקידו דביר אמון על הערכת פרוייקטים רחבי היקף הפועלים במערכת החינוך.

בעשור האחרון עבד בתוכנית 'פותחים עתיד' במגוון תפקידים, ובתפקידו בשנים האחרונות דביר ניהל את תחום ההערכה, המדידה והמחקר בתוכנית. דביר בעל תואר ראשון בקרימינולוגיה, ואת לימודי המחקר המתקדמים שלו ערך דביר בתוכנית ליישוב וניהול סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון.

את התואר השני סיים דביר כמצטיין דיקן ומחקר התזה שלו הוקדש להבנת המניעים המובילים צעירים להתנדבות לשנת שירות ולבחינת תרומת ההתנדבות להתפתחות מתנדבי שנת השירות עצמם.

במסגרת הדוקטורט (הנמצא בשלבי סיום), דביר ריכז קבוצת מחקר אשר בחנה את יישום הרפורמה בבריאות הנפש בחברה הערבית בהיבטי החסמים והזרזים לפנייה לשירותי בריאות הנפש. מחקר הדוקטורט שלו, הנמצא בימים אלה תחת שיפוט, הוקדש לבחינת הנכונות של החברה הערבית-בדואית בנגב לקבלת סיוע נפשי תוך מתן דגש לזהותם האתנית הייחודית כגורם חוסן בפני מצוקות רגשיות.

במקביל למחקר, דביר מלמד קורס לשיטות מחקר כמותיות ושימושי SPSS בלימודי התואר השני בתוכנית ליישוב וניהול סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון.

דביר אב לשלושה ילדים נפלאים - אורי, מאור ואריאל, נשוי לאפרת ותושב הנגב המתגורר ביישוב מיתר. את זמני הבילוי המשפחתיים הם מקדישים לקמפינג, מסעדות וטיולים משפחתיים, ובזמנו החופשי דביר מוצא נחת בעבודה השיטתית הכרוכה בקונדיטוריה, בצקים ואפייה.