איילת אפריאט

מרכזת תפעול מבחנים

איילת הצטרפה לראמ"ה בשנת 2007. במסגרת תפקידה איילת אחראית על תחום מאגר המומחים בראמ"ה, מנהלת ומובילה את מערך מכרזי היועצים והחוקרים, כולל עריכת המכרזים, הפצתם, ריכוז הצעות המחיר, ניהול וחברות בוועדה לבחירת יועצים, קשר רציף מול היועצים ומול מנהלי המחקרים בראמ"ה. כמו כן, איילת לוקחת חלק במערך תפעול המחקרים השונים בראמ"ה, לרבות מבחנים ארציים רחבי היקף, אחראית על הפצת דו"חות ארציים לרשויות המקומיות, מרכזת את נושא טוהר הבחינות ועוד.

בעבר עבדה איילת כרכזת אקדמית בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפטים ועסקים בר"ג.

איילת בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה.