ד"ר איה להב

מנהלת גף פיתוח מבחנים

איה אחראית על תהליכים של פיתוח ובניית כלי מדידה ומבחנים סטנדרטיים וממונה על איכותם המקצועית ועמידתם בסטנדרטים מחקריים ופסיכומטריים. בתחום אחריותה פרויקטים בתחומי דעת שונים, ובין השאר, המבחן הממוחשב באנגלית בשפה דבורה ומבחני המיון לעל-יסודי של אגף המחוננים.

לאיה תואר שלישי בפסיכולוגיה בתחום הקשב החזותי מהמגמה הקוגניטיבית באוניברסיטת תל-אביב.