מכרז למיחשוב, הפצת והפעלת סדרת כלי הערכה פנימיים (לעמדות תלמידים, מורים והורים, בייסודי ובחטיבה העליונה)