מכרז למיחשוב, הפצת והפעלת סדרת כלי הערכה פנימיים (לבדיקת שטף קריאה בעברית)