מוטי בן-ישעיהו

מנהל תחום בסיסי נתונים ומאגרי מידע

מוטי הצטרף לראמ"ה בשנת 2016. במסגרת תפקידו אחראי על בסיסי הנתונים בארגון, טיוב המידע הארגוני והנגשתו לגורמי פנים וחוץ. כמו כן עוסק בעיבוד נתונים בפרויקטים השונים בראמ"ה.

למוטי יש ניסיון של עשר שנים כמתכנת מערכות ERP  ו-BI ובניהול פרויקטים, בעל תואר ראשון במנהל עסקים ומערכות מידע של המסלול האקדמי המכללה למנהל.